Aktualizace 30.14. pro rok 2020. Lze instalovat na verzi 30.10. nebo 30.12. v období 06/2020.
Velikost souboru: 3,87 MB
Staženo: 678

 

Mzdy32 verze 30.14. pro rok 2020 ze dne 2.7.2020

Verze se reinstaluje na verzi 30.10. nebo 30.12. v období 06/2020.

Změny od verze 30.12.:

 Opravena chyba, kdy program nevytvořil sestavu 3.6.9. Podklad pro prominutí pojistného Antivirus C, pokud je po provedení výpočtu podnikový odvod nulový.

Změny od verze 30.10.:

 Zpracování - Čisté mzdy - Antivirus C

Zaměstnavateli do 50 zaměstnanců s pracovní smlouvou může být prominuto podnikové pojistné u zaměstnanců s pracovní smlouvou. Podmínky pro možnost uplatnění prominutí zaměstnavatel obdržel ve zprávě č.8/2020.

  • Pokud chce uplatnit prominutí, pak na začátku zpracování čistých mezd odpoví obsluha ANO. Pokud nechce uplatnit prominutí nebo má více než 50 zaměstnanců s pracovní smlouvou, odpoví obsluha NE. Program kontroluje počet aktivních zaměstnanců s pracovní smlouvou, pokud počet překročí 50, výpočet prominutí se neprovede a uživatel je o tom informován programem na konci zpracování čistých mezd.
  • Program prominuté pojistné zaúčtuje: DM 9549 na účty MD 336200 DAL 648300.
  • V 6.9. Podklad pro prominutí pojistného Antivirus C je podklad pro prominutí (tiskněte a uschovejte, pokud jste prominutí uplatnili, budete dokládat při periodické kontrole).


Výstupy

3.4.1.1.2. E-podání PVPOJ20 za období 06/20 až 08/20 - nový formulář. Program po použití klávesy F7 provede přepočet jako obvykle. Připomínám, že PVPOJ lze od období 06/20 odesílat pouze elektronicky!!!

Sekce B. – Pojistné odváděné za zaměstnance a za zaměstnavatele

V řádku 1. se uvede úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců zaměstnavatele za vykazovaný kalendářní měsíc, jejichž příjmy podléhají odvodu pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“).

V řádku 2. se uvede úhrn pojistného za všechny tyto zaměstnance. Pojistné za zaměstnance činí 6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance a zaokrouhluje se v každém jednotlivém případě na celé koruny směrem nahoru. Toto pojistné je zaměstnavatel povinen sám vypočítat.

V řádku 3. zaměstnavatel uplatňuje snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 3 zákona č. 300/2020 Sb. označením možnosti ANO. V případě, že snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele neuplatňuje, označí možnost NE.

V řádku 4. se uvede snížený vyměřovací základ zaměstnavatele, jestliže jeho snížení zaměstnavatel v řádku 3. uplatnil. V opačném případě se řádek 4. nevyplňuje.

V řádku 5. se uvede pojistné za zaměstnavatele (zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru) ve výši 24,8 % z úhrnu vyměřovacích základů uvedeného v řádku 1. (pokud zaměstnavatel neuplatnil snížení vyměřovacího základu), nebo 24,8 % ze sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele uvedeného v řádku 4. Toto pojistné je zaměstnavatel povinen sám vypočítat.

V řádku 6. se uvede součet pojistného za zaměstnance (řádek 2.) a pojistného za zaměstnavatele (řádek 5.).

3.4.1.1.5. Přehled za podnik nápočtový - opraven nápočet období. Pozor, pokud podnik nepoužívá VREP, sestava nic nezobrazí.


Nastavení

6.3.1. Přepínače - Zpracování - Čisté mzdy POZOR: platí od období 07/20, program automaticky provede přepočet nezabavitelných částek v tomto období i u zaměstnanců. Překontrolujte, případně použijte 5.0.E. Přepočet nezabavitelné částky s novými parametry.

  1. Nezabavitelná základní částka=7771,50
  2. Nezabavitelná částka - vyž. osoba=2590,50 


6.3.5. Intervaly DM

  1. Výstupy - 3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb:

SocPojCelkem=KC_POD_SP_Odvod_Celkem,-9549

SocPojPod=KC_POD_SP_Odvod_Pod,-9549

SocPojOdeslano=KC_POD_SP_Odvod_Celkem_PU,-9549

  1. Výstupy - 3.4.1.1.2. Přehled o výši pojistného

UhrnPojistnehoBezDS=8546

UhrnZakladu=8945

SnizenyZaklad=8949

UhrnPojistneho=8545,-9549

PojistneCelkem=8544,-9549

  1. Výstupy - 3.5.1. Přehled zaúčtování

DrmzSZ=4446,-9549

  1. Zpracování-Základy-JinyPrijem=248,250,252,273,278,348,350,352 (na přikázání jiných peněžitých pohledávek nelze od 06/20 zahrnovat bonusy)


6.4.1. Nastavení - Číselníky - Vlastní:
Doplněny nebo aktualizovány následující DM:

DRMZ

Text

MD

DAL

0172

Odměna za obchodní vedení

523600

+++000

4050

Základ SP cel. a)     PPV

   

4052

Základ SP snížení za  PPV

   

4054

Základ SP celkem      ZAM

   

4059

Základ SP snížení za  ZAM

   

8549

Snížení Antivirus C   POD

   

8945

Základ SP celkem      POD

   

8949

Základ SP snížený za  POD

   

9546

Odvod SP příkaz k úhr.POD

524200

336200

9549

Prominutí odv. SP za  POD

336200

648300


Různé

5.1.3.,5.1.4.  a jiné - Integrované zálohování - dočasně vypnuto.

5.4.F. Příprava dat pro FISPRO - dostupné pouze pokud je program spuštěn parametrem příkazové řádky "/FisPro".


 

Helena Plavecká