Instalace

Úplný instalační balíček programu Mzdy32 pro Windows pro aktuální rok najdete v části Úplné instalace - Aktuální verze.

Instalační verze obsahuje všechno potřebné pro instalaci programu Mzdy. Do okamžiku přidělení licence se chová jako demoverze. To znamená, že není možné změnit období zpracování. Funkce programu není v rámci jednoho období (měsíce) nijak limitována. Okamžikem převzetí licence se z něj stává plná verze.

Program pro spuštění vyžaduje Windows Vista, 7, 8 nebo 10 a jazykové nastavení pro češtinu.

Popis instalace se zobrazí na začátku vlastní instalace nebo si jej můžete přečíst zde.

Nápovědu, která je zároveň dokumentací, najdete v 0.1. Nápověda nebo kdekoliv v programu, pokud stisknete klávesu <F1>. Pokud trváte na 130 stránkové papírové dokumentaci, můžete si ji vytisknout sami, s verzí je distribuován soubor ve formátu PDF, který pro tisk naleznete v 0.5. Dokumentace ve formátu PDF.