Tiskové formuláře jsou používány u některých sestav (jde především o sestavy, předávané úřadům a dalším organizacím). Formuláře jsou vytvářeny externí tiskovou aplikací mzfr.
Formuláře jsou aktualizované a mohou být novější než jejich verze, distribuované v aktualizačním balíčku. Jestli je formulář novější, poznáte podle data změny souboru. To platí i pro externí tiskovou aplikaci.

Stažený archiv rozbalte a obsah (vlastní formulář či tiskovou aplikaci) nakopírujte do adresáře LIB ve složce s instalací modulu Mzdy. Při příštím spuštění mezd budou formuláře automaticky aktualizovány.

Formuláře i tiskovou aplikaci najdete v části Ke stažení. Tip: zobrazený seznam formulářů si seřaďte podle data souboru, tak bude pořadí od nejnovějšího po nejstarší.

Pro případ potřeby jsou k dispozici informace o tisku na přímo připojené tiskárně.