Vážení uživatelé,

vzhledem k častým dotazům Vám sděluji, že verze 32.02. není určena pro konečné zpracování mezd v období 01/22 vzhledem k chybě ve výpočtu daňového bonusu (DM 300) při zpracování čistých mezd.Nejpozději v pondělí bude v distribuci další verze 32.04s opravou.

Verze 32.04. bude v distribuci nejpozději v pondělí 7.2.2022

 

POZOR: Jediná věc, která není ve verzi 32.02. dosud upravena, je pořízení otcovské dovolené, která je prodloužena od roku 2022 na 14 kalendářních dnů. Pokud máte tento případ, pořiďte v 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady 2 doklady po 7 dnech. Ve verzi 32.04. je pořízení otcovské upraveno na 14 dnů.

 

POZOR: Než začnete cokoliv dělat v období 01/22 proveďte 4.3. Uzavření roku 2021. Také v případě, že jste již něco opravovali v MS a neudělali před tím tuto uzávěrku, udělejte ji hned, jak obdržíte tuto zprávu. Postup uzávěrky byl již v popisu k verzi 32.00.

 

POZOR: Vzhledem k častým dotazům upřesňuji:

 

DM 181 Dovolená stará a

DM 182 Dovolená stará (proplacená) zadáváte v případě, že nárok na tuto dovolenou vznikl do konce roku 2020 a v MS 1.1.C. Dovolená ji vidíte v části Stará dovolená

 

DM 184 Dovolená běžná (denní průměr)

DM 185 Dovolená běžná (hodinový průměr)

DM 186 Dovolená běžná (podle plánovacího kalendáře zaměstnance)

zadáváte v případě, že nárok na dovolenou vznikl v roce 2022 a v MS 1.1.C. Dovolená ji vidíte v části Běžná dovolená

 

DM 187 Dovolená běžná loňská - zadáváte v případě, že nárok na dovolenou vznikl v roce 2021 a v MS 1.1.C. Dovolená ji vidíte v části Běžná dovolená – Loňská, protože v roce 2021 nebyla vyčerpána a byla převedena do roku 2022

 

DM 188 Dovolená běžná od roku 2021 zadáváte v případě, že nárok na dovolenou vznikl v roce 2021 nebo v roce 2022 při ukončení pracovního poměru, pokud si ji zaměstnanec nevybral do data ukončení pracovního poměru. Datum ukončení pracovního poměru zadejte vždy před proplacením dovolené, aby program mohl provést přepočet nároku běžné dovolené k datu ukončení pracovního poměru.

 

Helena Plavecká