Aktualizace 32.02. pro rok 2021. Lze instalovat na verzi 31.24. nebo 32.00. v období 12/2021.
Velikost souboru: 3,76 MB
Staženo: 670

Mzdy32 verze 32.02. pro rok 2021 ze dne 9.1.2022

Verze se reinstaluje na verzi 31.24. nebo 32.00. v období 12/21.

Změny od verze 32.00.:

 1. Oprava nastavení symbolických intervalů DM:

Aktualizace 12/2021

 Název

Výraz

 Druhy mezd

KD odečtené doby pro ELDP

KD_PPV_OdectenaDoba_ELDP

 

1104,1192,189,212,215,216

Základ pro exekuce vč. DPP

KC_ZAM_Zaklad_ExekuceVcDPP

KC_PPV_HMVcetneOONaNahrad,KC_PPV_Nahrady_DPNCelkem,
KC_PPV_BenefityKc,KC_PPV_PlneniZeZisku,KC_PPV_Odstupne_celkem,
-KC_PPV_KarantenniPriplatek,KC_ZAM_Korekce_Ex,
-KC_ZAM_OdvodyDane

110..118,120..162,165..173,177..179,181..202,
209,228..233,240..250,252..255,261..262,
265..266,271..275,280..289,360,367,924,-367,
-500,-503,-505..507,-509..510,-513,-515,-540,-546

Základ pro exekuce bez DPP

KC_ZAM_Zaklad_ExekuceBezDPP

KC_PPV_HMVcetneOONaNahrad,KC_PPV_Nahrady_DPNCelkem,
KC_PPV_BenefityKc,KC_PPV_PlneniZeZisku,KC_PPV_Odstupne_celkem,
-KC_PPV_KarantenniPriplatek,-KC_PPV_DPP,KC_ZAM_Korekce_Ex,
-KC_ZAM_OdvodyDane

110..118,120..162,165..173,177..179,181..202,209,
228..233,240..250,252..255,261..262,265..266,
271..275,280..289,360,367,924,-170,-367,-500,
-503,-505..507,-509..510,-513,-515,-540,-546

       

2. Oprava nápočtu odečtené doby u starobních důchodců na ELDP. Oprava se projeví pouze po kompletním zpracování čistých mezd pro všechny zaměstnance!

3. Oprava převodu zůstatku nevyčerpané běžné dovolené při měsíční uzávěrce do období 01/22 (stará dovolená byla v pořádku).

Dbejte na to, abyste v období 12/21 spustili před měsíční závěrkou zpracování čistých mezd na této verzi . Pak překontrolujte sestavu 3.3.4. Sumární čisté příjmy z původního zpracování a z nového zpracování v DM 594,596,597,598. Pokud budou hodnoty stejné, lze provést měsíční uzávěrku. Problém může nastat u zaměstnanců, kteří měli v období 12/21 náhradu mzdy při DPN, která ve verzi  32.00. vypadla ze základu pro exekuce, a zároveň mají exekuční srážky. V tom případě mi raději zavolejte, pomohu Vám narovnat srážky na již vyplacené mzdy.
Pokud exekuce nemáte nebo zaměstnanci s exekucí neměli DPN, obě sestavy by měly mít v uvedených DM totožné hodnoty.
V případě, že jste ještě neprovedli konečné zpracování čistých mezd, pokračujte v práci s verzí 32.02. a dále podle popisu k verzi 32.00.

Za chybu se omlouvám. Děkuji jménem kolektivu autoru všem pilným a ochotným uživatelům za spolupráci. V případě, že si sami neporadíte, můžete se na mně kdykoliv obrátit. Ještě vše probereme na webináři 26.1.2021. Nespěchejte se závěrkou do období 01/22, všechny potřebné formuláře pro potvrzení, prohlášení, žádost o RZ, OZP, vyúčtování zálohové a srážkové daně atd…. máte již v období 12/21.