Aktualizace 31.16. pro rok 2021. Lze instalovat na verzi 31.08. až 31.14. v období 03/2021 nebo 04/2021.
Velikost souboru: 4,11 MB
Staženo: 669

Mzdy32 verze 31.16. pro rok 2021 ze dne 6.4.2021

Verze se reinstaluje na verzi 31.08. až 31.14. v období 03/21 nebo 04/21.

Změny od verze 31.14.:

POŘÍZENÍ

1.2.3. - Pořízení - Pracovní neschopnosti: K DM 412 - PN karanténa-izolace - další pokus o narovnání výpočtu karanténního příplatku při přechodu z února do března 2021:

Vzhledem k tomu, že chaos ve vystavování a uznávání DPN jako izolačka zdárně pokračuje i se zpětným uznáváním izolačky v únoru 2021, pokusili jsme se po několikáté udělat opravu pořízení DPN 412 - Karanténa-izolačka. 

 1. DPN byla v únoru vystavena jako nemoc - v březnu pokračuje jako izolačka
 2. DPN byla v únoru vystavena jako karanténa  - v březnu pokračuje jako karanténa
 3. DPN byla v únoru vystavena jako karanténa - v březnu pokračuje jako nemoc- izolačka
 4. DPN byla v únoru vystavena jako karanténa, v březnu byla ukončena a pod jiným číslem DPN byla vystavena nová izolačka  - přesto se jedná o jednu DPN od února do ukončení izolačky
 5. DPN byla vystavena v loňském roce jako karanténa. Lékař do dnešního dne karanténu neukončil a nevystavil novou e-neschopenku na nemoc, která přešla v březnu na izolačku.
 6. Zaměstnanec v průběhu DPN změnil lékaře, který vystavil novou DPN (izolaci). Původní DPN od předchozího lékaře nebyla nikdy ukončena.

Výše uvedenými body chci naznačit, že variant je mnoho, a proto je na mzdové účetní, aby posoudila, zda se jedná o ukončení DPN a novou DPN nebo o pokračování původní DPN (karanténa a následná izolačka), přestože mají různá čísla DPN. 

Proto Vás žádám o klid na bitevním poli e-neschopenek. Pokud přesně víte, co na co navazuje, a je to jedna sociální událost, v klidu pořiďte a překontrolujte výši vyplaceného karanténního příspěvku. Bude-li i nadále chybně, proveďte výpočet v ruce a opravte položku Karanténní příplatek přímo v pořízení příslušné DPN. Pokud nevíte nebo si nejste jisti, zatelefonujte mi do čtvrtku 8.4.2021, pokud do této doby máte výplatní termín.

V pátek 9.4.2021 od 9 hodin bude krátký webinář k pořízení karantén-izolaček a k výpočtu karanténního příspěvku, abyste v případě, že máte chybu ve výpočtu, mohli ještě provést opravu, případně opravit chybu v následujícím období, pokud jste již vyplatili mzdu za období 03/21. 

ZPRACOVÁNÍ

2.2. Čisté mzdy - příkaz k úhradě - POZOR tato verze opravuje při zpracování čistých mezd výši odvodu na sociální zabezpečení v příkazu k úhradě - snižuje standardně vypočtený odvod na SZ o karanténní příplatek DM 367. (v 3.3.5.7. Příkazy k úhradě).

Děkuji všem, kteří mi v těchto hektických dnech zatelefonovali nebo poslali e-mail, pokud měli pocit, že výpočet není v pořádku. 

Děkuji jménem kolektivu autorů všem uživatelům za pochopení, každý zásah do pořízení DPN vyvolá zpravidla problém někde jinde. Víte, že celá oblast pořízení DPN je velmi složitá, a že Vás stále žádám, abyste vždy místo oprav dokladů raději celý doklad DPN smazali a znovu pořídili se správnými údaji.


Mzdy32 verze 31.14. rok 2021 ze dne 5.4.2021

Verze se reinstaluje na verzi 31.10. nebo na verzi 31.12. v období 03/21 až po provedení uzávěrky za období 02/21.

Změny od verze 31.12.:

POŘÍZENÍ

1.2.3. - Pořízení - Pracovní neschopnosti: K DM 412 - PN karanténa-izolace - opravena chyba ve výpočtu Karanténního příplatku. Pokud zjistíte, že karanténní příplatek není vypočten správně, můžete hodnotu karanténního příplatku u DM 412 Karanténa-izolace opravit přímo v pořizovacím formuláři. 

POZOR: V žádném případě nepoužívejte v 5. SERVIS nabídku 5.0.3.Oprava pracovních neschopnosti po dobu poskytování karanténního příplatku.


Mzdy32 verze 31.12. rok 2021 ze dne 31.3.2021

Verze se reinstaluje na verzi 31.08. nebo na verzi 31.10. v období 03/21 až po provedení uzávěrky za období 02/21.

Změny od verze 31.10.:

POŘÍZENÍ

1.2.3. - Pořízení - Pracovní neschopnosti: K DM 412 - PN karanténa-izolaceopravena chyba ve výpočtu Karanténního příplatku

Příklad 1 : Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 26. 2. do 12. 3. 2021.

V tomto případě na příspěvek po dobu prvních 7 KD karantény do 4. 3. 2021 nebude mít nárok, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021, bude mít ale nárok po zbývajících 7 KD (do 14) ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 11. 3. 2021. OSSZ mu za 12.3.2021 vyplatí nemocenskou dávku (15 den karantény).

Pokračování (Shift_F5) DM 412 Karanténa - izolace od 1.3. do 12.3.:
Náhrada od 1.3. do 11.3.  = 11 KD, 9 PD, 72 PH, 3888 Kč
Karanténní příplatek od 5.3. do 11.3. = 7 KD * 370  =  2590 Kč - max.
Karanténní příplatek po porovnání s 90% průměrného výdělku činí:

90 % průměrného výdělku od 5.3. do 11.3. (za 5 PD * 8 PH = 40 PH * 100 * 0,9 = 3600 Kč
  
mínus  
Náhrada
 od 5.3. do 11.3. (= 54 Kč * 40 PH = 2160)  
  
rovná se  1440 Kč.

Příklad 2: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 2. 3. do 15. 3. 2021. 5 den karantény měl pozitivní test na Covid-19 a lékař mu nařídil izolaci od 7.3. do 21.3. 2021.

Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa 2. 3. 2021. Karanténou podle mimořádného zákona č. 121/2021 Sb. se rozumí i izolace a z pohledu tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa trvá nepřetržitě od 2. 3. do 21. 3. Příspěvek tedy přísluší od 2. 3. 2021 do 15.3.2021.

Jak na to:

 1. DM 412 od 2.3. do 6.3. (jedno číslo DPN)
 2. pokračovačka  (Shift_F5) DM 412 od 7.3. (opravte číslo DPN u pokračující izolace podle nové notifikace, izolace má zpravidla jiné číslo DPN), ale jak je výše uvedeno, jedná se o jednu pokračující událost.

Příklad 3: Zaměstnanci byla nařízena izolace na 14 dní od 28. 4. do 11. 5. 2021.

V tomto případě bude zaměstnanci příslušet příspěvek za 3 kalendářní dny, a to od 28. 4. do 30. 4. 2021.

POZOR: Prosím, pokud jste již nějakou DPN s DM 412 pořídili ve verzi 31.10., pro jistotu ji vymažte a pořiďte znovu. Vyzkoušela jsem, že se výše příspěvku přepočte při uložení dokladu při F4 Oprav, ale jistota je jistota. Pokud si neporadíte, raději mi kdykoliv zatelefonujte (TV, prosím), ať máte správně vypočten příspěvek ke konci roku neopravujete vyloučené doby, koruny apod.

Nepoužívejte po dobu poskytování karanténního příspěvku menu 5.0.3. Oprava pracovních neschopností !!!

HRUBÉ A ČISTÉ MZDY

Opravena chyba při nápočtu DM 1110 Hrubá mzda včetně OON a pracovní pohotovosti.

Děkuji za pochopení, přeji pěkné svátky velikonoční, zase vše určitě zvládneme. Helena Plavecká


Mzdy32 verze 31.10. pro rok 2021 ze dne 30.3.2021

Verze se reinstaluje na verzi 31.08. v období 03/2021 až po provedení uzávěrky za období 02/2021.

Změny od verze 31.08.:

Znovu upozorňuji, že reinstalace se provádí vždy v posledním neuzavřeném období. Pokud předchozí období znovu uzavřete, přijdete o veškeré aktualizace dat a nastavení instalované touto verzí.

POŘÍZENÍ

1.2.3. - Pořízení - Pracovní neschopnosti: K DM 412 - PN karanténa-izolace (+ DM 413 a DM 414) byla zpracována část pro automatický výpočet izolačky pro použití do 30.4.2021. Nedoporučuji počítat ručně kvůli návaznosti dokladů. Položka s hodnotou vypočteného příspěvku je uživateli k dispozici pro opravy, pokud má uživatel důvod pro vlastní úpravu výše i v 1.2.1. Základní pořízení..

Hlavní zásady:

 1. Karanténní příspěvek se vyplácí ve výši 370 Kč za KD nařízené karantény od období 03/21 do 04/21.
 2. Vznikla-li izolace nebo karanténa od 1.3.2021, lze poskytnout příspěvek max. za 14 kalendářních dnů i za dny před datem nabytí účinnosti zákona.
 3. Vznikla-li izolace nebo karanténa do 28.2.2021, lze poskytnou příspěvek až od 5.3.2021 do 14 kalendářních dnů od počátku nařízení karantény, tj. např.: karanténa byla nařízena od 25.2.2021: 4 KD v únoru, v březnu 4 KD do 4.3.21 nelze příspěvek poskytnout, od 5.3.2021 se poskytne příspěvek za zbývajících (14-4-4=) 6 KD.
 4. Pokud součet náhrady a příspěvku přesáhne 90% průměrného výdělku, příspěvek se o tuto částku sníží.

HRUBÉ A ČISTÉ MZDY

 • Upraven nápočet do některých nápočtových druhů mezd:

DM za PPV

Název

DM výčet

Výpočet

DM za ZAM

1109

Mzda za práci

110..168

Mzda včetně příplatků a prémií

1129

Pracovní pohotovost a OON

169,170..179

Pracovní pohotovost a OON

1110

HM včetně OON a prac.poh.

110..179

1109+1129

1130

Náhrady mzdy

181..209

Náhrady mzdy – např. Dovolená, svítky, osobní překážky ...

1111

HM včetně OON, prac.poh., a náhrad mzdy

110..209

1110+1130

1001

1131

Náhrady a benefity zahrnované

228..299,360,367,382..385

Náhrady a benefity zdaňované + náhrady při DPN (nezdaňované a bez odvodů) + příspěvek zaměstnavatele na životní a penzijní pojištění (do limitu bez odvodů)

1112

Hrubá mzda včetně náhrad a benefitů zahrnovaných

110..299,360,367,382..385

1111+1131 (zahrnovaný příjem za pracovní dobu dle FPD)

1002

1132

Náhrady a benefity nezahrnované

340..350,361..366,370..379

Nezdaňované náhrady dle zákoníku práce ..., cestovné, dary k výročím, sociální plnění atd.

1113

Hrubý příjem včetně náhrad a benefitů

110..385

1112+1132

1003

1133

Naturální plnění

116,255,271..272,290..299,370,382..385

1114

Celkový příjem v Kč

110..385, - (116,255,271..272,290..299,370,382..385)

1113-1133

1004

Čistá mzda

Náhrady a benefity nezahrnované a daňové bonusy do čisté mzdy nepatří!!!!

1002 -  1545

1500

Přídavky

300..310

1598

Odvody a daně

500..510,540,546

1545

Doplatek = Celkový příjem v Kč – Srážky před doplatkem

1114 - (500..592,-6565)

(DM 6565 je případný nedoplatek z minulého období)

SESTAVY

Výplatnice:

 • 3.2.1. Karanténní příspěvek - seznam zaměstnanců s uvedením výše poskytnutého karanténního příspěvku.
 • 3.3.5.5. Výplatnice - doplňuji, že pro období 03 a 04/21 je nutné použít výplatnici 2021 Základní V3, pokud máte zaměstnance, kteří obdrželi Karanténní příplatek, neboť dle zákona č. 121/2021 Sb.  §4 odst.2 je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad o zúčtovaném příspěvku. Můžete si samozřejmě nechat výplatnici, kterou jste si vybrali a aktualizovali pro rok 2021, ale v tom případě k ní musíte přidat doklad o výši zúčtovaného příspěvku (standardně je tento příspěvek zahrnut do položky č. 42 M Náhrada nemoc). Pokud používáte odesílání e-mailem, do této výplatnice se nová položka nevejde. Vystavte každému zaměstnanci, který má izolačku, samostatně doklad v 3.2.P. Karanténní příspěvek. Tuto sestavu, kde budou všichni zaměstnanci, kteří příspěvek obdrželi, bezpodmínečně vytiskněte pro založení!!! Doporučuji rovněž k této sestavě vytisknout pro zaměstnance s izolačkou i sestavu 3.1.B. Průměry. Nezapomeňte, že se průměry pro období 04/21 přepočítají - nové čtvrtletí.
 • 3.4.1.1.2. E-podání PVPOJ - nový formulář od 03/21 zahrnuje nově oddíl C. Odečty od pojistného:
 1. Počet zaměstnanců,
 2. Úhrn odečtených karanténních příspěvků.
 • 3.8.1. Podklad pro statistiku - opraven nápočet do položky 145_08=KC_PPV_PremieMesicni,KC_PPV_PremiePravidelneViceObdobi.
 • 3.8.8. RPJ - sestava nyní zahrnuje i zaměstnance, kteří ukončili pracovněprávní vztah v průběhu sledovaného období (i pro rok 2020).

NASTAVENÍ

ČÍSELNÍKY

6.4.1. Položky výplatnice -

 1. doplněna položka č. 43 M Izolačka, která obsahuje DM 367 - Karanténní příspěvek
 2. upravena položka č. 31 M Příplatky, kam je doplněna odměna za pracovní pohotovost
 3. upravena položka č. 51 M OON, kde je odebrána odměna za pracovní pohotovost

Druhy mezd:

169 Odměna za pracovní pohotovost - POZOR: změna účtování MD ***200 - proveďte úpravu v číselníku, nemohu poslat aktualizaci, máte nastavená různá procenta při výši odměny za pracovní pohotovost. Případně přeúčtujte hodnotu odměny z OON na příplatky, nemáme samostatnou kategorii. Úpravu si vyžádali uživatelé.

367 Karanténní příspěvek - nevyžaduje dny, pokud se rozhodnete vypočítat příspěvek ručně, což nedoporučuji vzhledem k návaznosti dokladů DPN - viz Pořízení. Zaúčtování tohoto příplatku je nastaveno vzorově, poraďte se se svou finanční účetní, jak chce příspěvek zaúčtovat, názory odborníků se natolik různí, že je na uživateli, jak bude tento příspěvek směrovat do účetnictví.

412 PN-karanténa-izolace - změna názvu a způsobu výpočtu v pořízení 1.2.3. - Pořízení - Pracovní neschopnosti (změna v pořízení je i u DM 413 a DM414).

RŮZNÉ

 • Překontrolujte v 6.3.1. Přepínače - Identifikace - Mzdová účetní správnost e-mailové adresy. Tato adresa se používá při odesílání výplatnic, žádostí o licenci, odesílání informačního souboru a na dalších místech a je nezbytné, aby byla správná a mailová schránka funkční.

 

Vážení uživatelé, díky za trpělivost, díky za spolupráci.

Pokud najdete chybu, pošlete mi, prosím, ihned mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mi telefonujte na 602270713. 

Helena Plavecká