Aktualizace 29.14. pro rok 2019. Lze instalovat na verzi 29.10. nebo 29.12. v období 12/2019.
Velikost souboru: 3,75 MB
Staženo: 674


ZMĚNY OD VERZE 29.10.

Různé

  • Kontrola počtu zpracovávaných subjektů na licenci „malá organizace“ tato funkce z verze 29.10. je upravena tak, že do období 03/20 včetně se v případě překročení počtu aktivních zaměstnanců 25 zobrazí jen upozornění (při spuštění programu, změně multilicenčního podniku nebo spuštění zpracování čistých mezd). Od období 04/20 nebude v případě překročení 25 aktivních zaměstnanců možné s licencí „malá organizace“ zpracovat čisté mzdy.

    Pokud se Vás tento problém týká (pohybujete se kolem 25 zaměstnanců a máte licenci „malá organizace“), překontrolujte před zpracováním v menu 1.1.1. Základní údaje stav aktivních zaměstnanců ve Vašem podniku (v pravém horním rohu údaj az: počet aktivních zaměstnanců), pak kontaktujte vždy svého dealera, aby rovněž upravil licenční smlouvu.

    Nová žádost o licenci: V menu 6.6.1. Licenční údaje stiskněte tlačítko Oprav a v oddíle Vlastnosti a nadstavby odstraňte (x) u položky Malá organizace a odešlete novou Žádost o licenci.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká