Aktualizace 29.10. pro rok 2019. Lze instalovat na verzi 29.08. v období 12/2019.
Velikost souboru: 4,65 MB
Staženo: 680


ZMĚNY OD VERZE 29.08.

Různé

 • Aktualizační aplikace již automaticky nekopíruje číselníky do období, kdy se provádí aktualizace verze. Při nesprávném postupu uživatele při reinstalaci nebo při opětovném spuštění uzávěrky to způsobovalo komplikace.

 • Upraveno menu ve vazbě na e-Neschopenky - ještě budou provedeny drobné úpravy v období 01/20 zároveň s dokumentací a helpem. Zatím se s novým menu seznamte v období 12/19.

 • Kontrola počtu zpracovávaných subjektů na licenci „malá organizace“Společníci firmy PROFEX AM spol. s r.o. se dohodli, že bude modul Mzdy kontrolovat počet zpracovávaných subjektů (25 aktivních zaměstnanců) v modulu na licenci „malá organizace“ s tím, že od 1.12.2019 bude modul Mzdy tento počet hlídat a v případě licence na MO nedopustí zpracování více subjektů. Je třeba v tomto případě vypracovat dodatek smlouvy (případně smlouvy na rok 2020) a požádat o novou licenci.

 • Částečně nefunkční obsluhy: Opravena chyba, kdy od aktivace povinného přihlašování kvůli GDPR ve verzi 28.12. nefungovalo omezení přístupu do položek menu podle kategorie obsluhy. Také nebylo možné nastavit u zaměstnance číslo skupiny obsluhy.

Matriční soubory

 • 1.1.3.1. Výplata : Doplatek směrovaný na účet exekutora nebo insolvenčního správce. POZOR: Pokud máte tento případ, doplňte do MS 1.3.2. Trvalé srážky větu o insolvenci nebo exekuci – bez uvedení dat od-do, aby se srážka evidovala na mzdovém listě zaměstnance, případně přenesla do srážek na různých potvrzeních, kde lze doplnit datum OD.

Pořízení

 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady: Opravena chyba, kdy při pořízení nemoci (od 07/19 - nová nemoc) zmizel redukovaný průměr, zůstala jen sazba. Doklad se vypočetl správně a správně uložil, jen chybí v dokladech redukovaný průměr, který není ani na sestavě 3.2.4. Pracovní neschopnosti a náhrady.

 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady: Doplněna položka Číslo rozhodnutí o PN. Doporučují doplnit alespoň u PN, které pokračují do roku 2020.

 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady: Odpracované hodiny první den PN se odpočítávají od hodin náhrady.

Zpracování

 • 2.2. Čisté mzdy - ZPO: Opravena chyba, kdy věty vygenerované při výpočtu zákonného pojištění odpovědnosti se do čistých mezd zapisovaly s nenulovým příznakem vymazaného záznamu (Del) a při rekonstrukci byly tyto věty odstraněny. Někteří z Vás stále používají automatické zaúčtování předpisu pro ZPO (správně patří do následujícího měsíce).

 • 2.2. Čisté mzdy – Podnikový odvod na SZ: Přidáno nové zaokrouhlování na koruny nahoru speciálně pro výpočet podnikového odvodu na SZ. Běžné zaokrouhlování nahoru zaokrouhluje od hodnoty 0,005 Kč. Nové speciální zaokrouhlování zaokrouhluje od 0,001 Kč.

 • 2.2. Čisté mzdy – Zahraniční pojistné : Do výpočtu čisté mzdy - daně se zahrnuje pořízené zahraniční pojistné DM 960, zaplacené zaměstnavatelem do zahraničí – novela §6 odst.4 – viz seminář listopad 2019.

Výstupy

 • 3.2.3. Pracovní neschopnosti a nárady: Sestavu si můžete v období 12/19 pro účely kontroly OSSZ již vytisknout od počátku roku, budou zde uvedeny všechny pracovní neschopnosti za rok 2019.

 • 3.3.5.E.1. Výplatnice E-mailem: odesílají se i výplatnice při třímístné koncovce rodného čísla, pokud je heslo pro otevření souboru s výplatnicí část rodného čísla za lomítkem.

 • 3.3.5.5. Telegram výplatnice: Při odesílání výplatnic e-mailem je třeba ještě vytisknout výplatnice zaměstnanců, jimž výplatnice odeslány nebyly: Výběr zaměstnanců je filtrován takto: buď všichni (aktivní) nebo jen ti (aktivní), kterým nebyla odeslána výplatnice e-mailem. Tento způsob filtrování je dostupný jen tehdy, pokud existuje alespoň jeden aktivní zaměstnanec s nastavenou mailovou adresou pro odesílání výplatnic. V opačném případě se použije standardní filtr (všichni/jen aktivní).

 • 3.4.1.1.2. PVPOJ: úprava souboru od 1.7.2019.

 • 3.4.1.1.5. Přehled za podnik nápočtový: Sestava zobrazuje přehled za vybrané období údaje z PVPOJ v jednotlivých měsících, za předpokladu, že odesíláte PVPOJ přes VREP a kontrolujete (F6) Zjištění stavu v každém měsíci.

 • 3.4.1.1.7. Přehled o odstupném: Sestava zobrazuje seznam zaměstnanců, kteří v průběhu roku obdrželi odstupné, rovněž je pro účely kontroly OSSZ.

 • 3.4.1.1.8. Přehled o používání služebního vozidla: Sestava zobrazuje seznam zaměstnanců, kterým bylo přidělenou služební vozidlo pro soukromé účely, rovněž je pro účely kontroly OSSZ.

 • 3.4.3.1. až 3. Přehled základů daní: sestavy se prioritně zobrazují jako jednořádkové (dosud jako dvouřádkové).

 • 3.4.5.1. OZP: pro sestavu je doplněna průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2019 ve výši 33420,- Kč. Doplněn formulář za rok 2019.

 • 3.6.7.4.1.,2. Potvrzení pro sociální dávky : Do sestavy byla doplněna položka „příjem učňů a studentů na praxi“ (DM178), uvádí se na str.4 potvrzení v oddíle K do řádku o3 za celé období jednou částkou. Zobrazuje se pouze, pokud se u zaměstnance vyskytuje.

 • 3.7.4., 5. Roční zúčtování daně: doplněny platné formuláře za rok 2019.

 • 3.8.1. Podklad pro statistiku a 3.8.3. Podklad pro výkaz UNP: Oba podklady napočítávají hodnoty Kč do položek bez ohledu na PPV, striktně jen podle druhu mzdy, způsobovalo to komplikace a rozdílné hodnoty. Podklady jsou přizpůsobeny statistice ISPV.

 

Uzávěrky a období 01/20

 • 4.1. Měsíční uzávěrka – Tato verze již umožňuje provedení měsíční uzávěrky z období 12/19 do období 01/20.

  POZOR: Uzávěrkou po zpracování období 12/19 (jakmile vyplatíte) přejděte do období 01/20, překontrolujte nastavení parametrů pro rok 2020 podle popisu k této verzi a proveďte v menu 3.4.3. Uzávěrku za rok 2019.

 • Uzávěrka za rok 2019 provede:

 1. Vytvoří soubor pro RZ zaměstnanců

 2. Přepočte nezabavitelné částky v MS 3.3.1. Výplata

 3. Přepočte pracovněprávní průměry a redukovaný průměr pro náhrady (RPN) na nové redukční hranice

 • Pak můžete zpracovávat data v období 01/20. Nepořizujte nové DPN (tj., ty, které začaly v lednu 2019), během ledna obdržíte další verzi. U „starých“ nemocí z roku 2019 můžete pokračovačky pořídit již v této verzi, ale není kam spěchat.

 • 4.2. Roční zúčtování – Při ročním zúčtování se nevytváří věta s DM 6509 Rozdíl na dani z RZ. V popisu k Potvrzení o příjmu pro sociální dávky (čtvrtletní) se již nepožaduje, běžně se zapracuje jen vratka daně.

 • 3.7.1. RZ zaměstnanci: Doplněn formulář pro RZ za rok 2019, lze provádět RZ za rok 2019.

Číselníky

 • 6.4.1. Číselníky vlastní – Druhy mezd - doplněny:

  • DM 960 Zahraniční pojistné pro superhrubou mzdu

  • DM 800..809 Nezdaňované příjmy, kam můžete zaevidovat nezdaňované příjmy zaměstnance, které mu byly poskytnuty v průběhu roku 2019. DM 800 je vyhrazen pro podnikový příspěvek na stravování, bude se automaticky generovat od roku 2020 při pořízení srážky za obědy(stravenky). Součástí textu lednového semináře a později i časopisu PROFEX bude i seznam DM ve vazbě na benefity.

 • 6.4.1. Číselníky vlastní - Řádky mzdového listu:Doplněny řádky č. 111 Zahraniční pojistné pro superhrubou mzdu(za příslušné PPV) a ř. 183 Nezdaňované příjmy(za zaměstnance). Číselník se přepisuje při aktualizaci verze na dotaz (zatrženo přepsat). Pokud nechcete číselník přepsat, odznačte příznak v dotazu a následně doplňte výše uvedené řádky do vlastního číselníku.

 • 6.4.1. Číselníky vlastní - Zaručené mzdy:Doplněny údaje pro rok 2020.

 • 6.4.2. Číselníky společné: Pošty - aktualizovány zkratky pošt podle metodiky ČSSZ.

 

Úplný popis změn včetně hodnot intervalů druhů mezd a přepínačů najdete jako vždy po instalaci verze v nabídce 0.4. O této verzi.

 

Děkuji všem jménem kolektivu autorů za příkladnou spolupráci v roce 2019 a doufám, že budeme i nadále skvěle spolupracovat.

Přeji Vám všem do roku 2020 hlavně zdraví, spokojenost a štěstí v osobním životě, úspěchy v práci a zejména slunce v duši, všechno pak jde líp.

Doufám, že se všichni zúčastníte lednových seminářů, kde probereme důkladně zejména e-Neschopenky ve mzdové praxi a novinky pro rok 2020. Těším se na Vás.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká