Vážení uživatelé,

Dovoluji si Vás upozornit:


1. Program hlásí nejen při měsíční uzávěrce chybu při vyhledávání dlužníků v insolvenčním rejstříku. Tato situace byla způsobena změnou struktury na isir.justice.cz. Tato akce nemá vliv na ostatní zpracování v modulu MZDY.

Součástí příští verze programu bude oprava komunikace s ISIR.

Připomínám: Vyhledávání zaměstnanců – dlužníků v modulu MZDY se provádí VŽDY podle rodného čísla.


2. Vzhledem k častým dotazům si dovoluji Vás informovat, že webináře ZEIS-MZDY proběhnou:

•             24. listopadu 2021 – uzávěrkové práce v modulu MZDY, přechod do roku 2022,

•             26. ledna 2022 – novinky ve mzdové oblasti od roku 2022 podrobněji.

O případné změně termínu Vás budu informovat zprávou.

 

3. K oběma webinářům obdržíte časopis PROFEX – MZDY.

 

Děkuji za spolupráci.

 

Helena Plavecká